<META NAME="ROBOTS" CONTENT="NOINDEX, NOFOLLOW">


        Den här sidan skulle egentligen ha innehållit
        en hel del material från 1900-talet
        men Personuppgiftslagen gör att det inte är lagligt.
        Men använd kontaktuppgifterna här nedan om det
        är något du skulle vilja veta.
        To publish information about
        still living people is against the law.
        But just send me an email
        and I'll answer your question.

R o y  E r n e r e d

Aprilgatan 31
S - 415 48   Göteborg

031 + 48 67 65
(https://) www.roye.se

 Mail
från
anonyma
avsändare
(dvs utan
namn adress/telefon)

sorteras
som
spam.

roy

P U N K T / D O T

e

S N A B E L - A / A T

roye

P U  N K T / D  O T

se

Mail
  med
  oaviserade/obeställda
  bilagor / bilder
och gruppmail raderas.